கனடியப் பொதுத் தேர்தல்; கருத்துக் கணிப்பு

ஒன்ராரியோ மாகாணத்தில் பழமைவாதிகள் கட்சியினர் பலம் பொருந்திய மும்முனைப் போட்டிக்குள் இழுத்து விடப்பட்டுள்ளனர். எதிர்வரும் ஒக்ரோபர் நடைபெறவுள்ள கனடிய பொதுத்தேர்தலில் சமீபத்திய கருத்துக் கணிப்புகளின் சராசரிப்படி தற்பொழுது முதல் இடத்தில் என்டிபிக் கட்சியும் மற்றும் இரண்டாம் மூன்றாம் இடங்களில் பழமைவாதக் கட்சியும் லிபரல் கட்சியும் உள்ளது. பழமைவாதிகள் கட்சியின் சதவீதம் 30.1 சதவீதத்துக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறது. புதிய ஜனநாயகக் கட்சிக்கான மக்கள் ஆதரவு  31.9 வீதமாகவும் லிபரல் கட்சிக்கான மக்கள் ஆதரவு  27 சதவீதமாகவும் உள்ளது.

Share This Post