இன்று (12.09.2015) அவைக்காற்று கலைக்கழகத்தின் நாடகம்

இன்று (12.09.2015) அவைக்காற்று கலைக்கழகத்தின் நாடகம்

இன்று யோர்க்வூட் வாசிகசாலைக் கலையரங்கத்தில் (12.09.2015, 1785 Ave.west) அவைக்காற்று கலைக்கழகம் வழங்கும் ‘மரணத்துள் வாழ்வு’ நாடகம் மாலை 6.45க்கு ஆரம்பமாக உள்ளது.

Share This Post

Post Comment