லிபரல் வேட்பாளர் கரி ஆனந்தசங்கரியின் அலுவலகம் இன்று (13.09.2015) திறப்பு

லிபரல் வேட்பாளர் கரி ஆனந்தசங்கரியின் அலுவலகம் இன்று (13.09.2015) திறப்பு

ஸ்காபுரோ – ரூஜ்பார்க் லிபரல் கட்சி வேட்பாளர் கரி ஆனந்தசங்கரியின் அலுவலகம் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (13.09.2015) 3600 Ellesmere Rd, Unit 3 இல் மாலை 3.00 மணிக்குத் திறந்து வைக்கப்படவுள்ளது.

Share This Post

Post Comment