‘தாய் வீடு’ பத்திரிகையின் அரங்கியல் விழா

‘தாய் வீடு’ பத்திரிகையின் அரங்கியல் விழா

‘தாய் வீடு’ பத்திரிகையின் அரங்கியல் விழா எதிர்வரும் ஒக்ரோபர் மாதம் நாலாம் தேதி மார்க்கம் தியேட்டரில் பிற்பகல் 6.30 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.

Share This Post

Post Comment