இலங்கையில் இடதுசாரிகளின் இன்றைய நிலை – கருத்தரங்கம்

இலங்கையில் இடதுசாரிகளின் இன்றைய நிலை – கருத்தரங்கம்

எதிர்வரும் 17.10.2015 சனிக்கிழமை பிற்பகல் 2.30 க்கு ‘இலங்கையில் இடதுசாரிகளின் இன்றைய நிலை’ என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கம் ஒன்று ஸ்காபுரோ சிவிக் சென்ரரில்  Canadians for Peace Srilankan Alliance என்ற அமைப்பினரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Share This Post

Post Comment