‘டேவிட்’ ஐயா நினைவேந்தலில் ‘நக்கீரன்’ ஆற்றிய உரையின் ஒரு பகுதி!

16.10.2015 சனிக்கிழமையன்று Don Montgomery சமூக நிலையத்தில் நடைபெற்ற ‘டேவிட்’ ஐயா நினைவேந்தல் நிகழ்வில் ‘நக்கீரன்’ ஆற்றிய உரையின் ஒரு பகுதி!

Share This Post

Post Comment