வெங்கட் சாமிநாதன் நினைவு நாள் நிகழ்வில் எழுத்தாளர் என்.கே.மகாலிங்கம் ஆற்றிய உரை!

ஸ்காபுரோவில் 7.11.2015 சனியன்று வெங்கட் சாமிநாதன் நினைவு நாள் நிகழ்வில் எழுத்தாளர் என்.கே.மகாலிங்கம் ஆற்றிய உரையின் ஒரு பகுதி!

 

 

 

Share This Post

Post Comment