கவிஞர் திருமாவளவன் நினைவேந்தல் நிகழ்வில் கீதா சுகுமாரன் ஆற்றிய உரையின் ஒரு பகுதி!

ஸ்பாபுரோவில் 8.11.2015 ஞாயிறு அன்று கவிஞர் திருமாவளவன் நினைவேந்தல் நிகழ்வில் கீதா சுகுமாரன் ஆற்றிய உரையின் ஒரு பகுதி!

Share This Post

Post Comment