“தமிழரும் சட்டவியலும்” – மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல்

“தமிழரும் சட்டவியலும்” –  மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல்

ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்கம்

 மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல்

 தமிழரும் சட்டவியலும்

 நிகழ்ச்சி நிரல்

 மனு நீதி  – வைத்தியகலாநிதி .லம்போதரன்

தேசவழமைச் சட்டம்” – சட்டத்தரணி  வேலுப்பிள்ளை  இந்திரசிகாமணி

“ஈழத்துப்  போர்க்காலச் சூழலில் சட்டவியல் அமுலாக்கம்” – திரு. கணேசரட்ணம் சிதம்பரநாதன்

கனடியச் சட்டமும் தமிழர் வாழ்வியலும் ” – சட்டத்தரணி மனுவல் ஜேசுதாசன்

 தொகுப்புரை சட்டத்தரணி  சண் முருகேசு

 ஐயந்தெளிதல் அரங்கு

 நாள்: 28-11-2015

நேரம்: மாலை 3:00 முதல் 7:00 வரை, இடம்: ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்கம்

3A, 5637, Finch Avenue East,

Scarborough,

M1B 5k9

 தொடர்புகளுக்கு: அகில் – 416-822-6316

 அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்

 

Share This Post

Post Comment