வவுனியாவில் உள்ள தமிழரசுக் கட்சி அலுவலகத்தில் 18.09.22 அன்று இடம்பெற்ற மத்திய செயற்குழுக் கூட்டத்தின் பின் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் மாநாட்டின் போது, அரசியல் தீர்வு என்பது சமஸ்டிக் கட்டமைப்பிலான ஒரு அதிகார பகிர்வு – சுமந்திரன்

Share This Post